ความเป็นมาของโรงถ่านมาลัย

โรงถ่านของเราชื่อโรงถ่านมาลัยเพราะเจ้าของโรงถ่านชื่อคุณมาลัย คุณมาลัยได้สืบทอดกิจการมาจากคุณพ่อเมื่อหลายสิบปีก่อน ขณะที่คุณพ่อของคุณมาลัยทำกิจการยังเป็นโรงถ่านเล็กๆ หลังจากคุณมาลัยมาสืบต่อกิจการก็ค่อยๆ ขยับขยายกิจการมาจนถึงทุกวันนี้

อ่านเพิ่มเติม

กว่าจะมาเป็นถ่าน

เราจะเตรียมต้นกล้าไม้โกงกางใบเล็กไว้จำนวน 4000 ต้นต่อ 1 ไร่ เพื่อปลูกทดแทนต้นที่ตัดมาอบถ่าน ต้นโกงกางต้องมีอายุ 13 ปี จึงตัดและนำมาอบถ่านได้

การตัดต้นโกงกางจะตัดทั้งต้นและราก ลำต้นและกิ่งใหญ่ๆ จะถูกนำมาตัดเป็นท่อนๆ ยาว 130 ซม. ส่วนกิ่งเล็กๆ และรากจะใช้เป็นเชื่อเพลิงในการอบถ่าน

หลังจากตัดไม้โกงกางและตัดให้เป็นท่อนไม้ยาว 130 ซม. แล้ว ก็ถึงขั้นตอนการทุบเอาเปลือกไม้โกงกางออกเพื่อให้สีของถ่านสวย และถ่านแข็ง ติดไฟทนนาน

หลังจากนั้นจึงเอาเข้าเตาอบที่มีลักษณะคล้อยโดม มีทางเข้าเล็กๆ ขนาดพอสำหรับ 1 คนเข้าออก

เมื่อเรียงไม้โกงกางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปิดปากทางเข้าเตาอบและเหลือช่องเล็ก ๆ ไว้ด้านล่างสำหรับใส่เชื้อเพลิง

นำกิ่งไม้โกงกางและรากไม้โกงกางมาทำเชื้อเพลิง

สุมไฟแบบนี้ไป 15 วันซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าเตาและคอยใส่เชื้อเพลิงตลอดเวลา

หลังจากครบ 15 วันแล้วจะหยุดสุมไฟและปิดช่องใส่ไฟและรออีก 15 วัน จึงจะสามารถนำถ่านออกจากเตาอบได้

การนำถ่านออกจากเตาอบต้องทุบประตูที่ปิดออกก่อนจากนั้นจึงเข้าไปทยอยเอาถ่านออกมา

กระบวนการคัดแยกถ่าน 

ขนาดเล็ก

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 ซม.

ขนาดกลาง

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-7 ซม.

ขนาดใหญ่

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-9 ซม.

เศษถ่านที่เหลือ
จากการคัดแยก

จะนำมาบรรจุส่งถุงหรือกระสอบตามคำสั่งซื้อของลูกค้า