ผลิตภัณฑ์หลักของเรา คือ ถ่านไม้โกงกาง

ถ่านโกงกางมีคุณสมบัติโดดเด่น
ให้ไฟแรง สม่ำเสมอ ควันน้อย เถ้าน้อยและไม่แตกปะทุ

ถ่านไม้โกงกางขนาดใหญ่

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-9 ซม

บรรจุ 13 กิโลกรัม / กระสอบ

ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย
เหมาะสำหรับหุงต้ม ปิ้งย่าง และใช้ในครัวเรือน

ราคา 312 บาท สินค้าขายดี

รายละเอียดผลเทสกรมวิยาศาสตร์ คลิก!!

ถ่านไม้โกงกางขนาดกลาง

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-7 ซม

บรรจุ 14 กิโลกรัม / กระสอบ

ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย
เหมาะสำหรับหุงต้ม ปิ้งย่าง และใช้ในครัวเรือน

ราคา 392 บาท สินค้าขายดี

รายละเอียดผลเทสกรมวิยาศาสตร์ คลิก!!

ถ่านไม้โกงกางขนาดเล็ก

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 ซม

บรรจุ 14 กิโลกรัม / กระสอบ

ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย
เหมาะสำหรับหุงต้ม ปิ้งย่าง และใช้ในครัวเรือน

ราคา 392 บาท สินค้าขายดี

รายละเอียดผลเทสกรมวิยาศาสตร์ คลิก!!

ถ่านไม้โกงกางสำหรับ BBQ

บรรจุ 15 กิโลกรัม / กระสอบ
20 กิโลกรัม / กระสอบ

ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย
เหมาะสำหรับหุงต้ม ปิ้งย่าง และใช้ในครัวเรือน

ราคา 300 บาท / กระสอบ (หนัก 15 กก.)  สินค้าขายดี
ราคา 400 บาท / กระสอบ (หนัก 20 กก.)  สินค้าขายดี

รายละเอียดผลเทสกรมวิยาศาสตร์ คลิก!!

ถ่านไม้โกงกางสำหรับปิ้งย่าง

บรรจุ 15 กิโลกรัม / กระสอบ 20 กิโลกรัม / กระสอบ

ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย เหมาะสำหรับหุงต้ม ปิ้งย่าง และใช้ในครัวเรือน

ราคา 300 บาท / กระสอบ (หนัก 15 กก.)  สินค้าขายดี ราคา 400 บาท / กระสอบ (หนัก 20 กก.)  สินค้าขายดี

รายละเอียดผลเทสกรมวิยาศาสตร์ คลิก!!

ถ่านไม้โกงกางขนาดใหญ่

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-9 ซม

บรรจุ 13 กิโลกรัม / กระสอบ

ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย
เหมาะสำหรับหุงต้ม ปิ้งย่าง และใช้ในครัวเรือน

ราคา 312 บาท สินค้าขายดี

รายละเอียดผลเทสกรมวิยาศาสตร์ คลิก!!

ถ่านไม้โกงกางขนาดกลาง

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-7 ซม

บรรจุ 14 กิโลกรัม / กระสอบ

ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย
เหมาะสำหรับหุงต้ม ปิ้งย่าง และใช้ในครัวเรือน

ราคา 392 บาท สินค้าขายดี

รายละเอียดผลเทสกรมวิยาศาสตร์ คลิก!!

ถ่านไม้โกงกางขนาดเล็ก

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 ซม

บรรจุ 14 กิโลกรัม / กระสอบ

ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย
เหมาะสำหรับหุงต้ม ปิ้งย่าง และใช้ในครัวเรือน

ราคา 392 บาท สินค้าขายดี

รายละเอียดผลเทสกรมวิยาศาสตร์ คลิก!!

ถ่านไม้โกงกางสำหรับ BBQ

บรรจุ 15 กิโลกรัม / กระสอบ
20 กิโลกรัม / กระสอบ

ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย
เหมาะสำหรับหุงต้ม ปิ้งย่าง และใช้ในครัวเรือน

ราคา 300 บาท / กระสอบ (หนัก 15 กก.)  สินค้าขายดี
ราคา 400 บาท / กระสอบ (หนัก 20 กก.)  สินค้าขายดี

รายละเอียดผลเทสกรมวิยาศาสตร์ คลิก!!

ถ่านไม้โกงกางสำหรับปิ้งย่าง

บรรจุ 15 กิโลกรัม / กระสอบ 20 กิโลกรัม / กระสอบ

ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย เหมาะสำหรับหุงต้ม ปิ้งย่าง และใช้ในครัวเรือน

ราคา 300 บาท / กระสอบ (หนัก 15 กก.)  สินค้าขายดี ราคา 400 บาท / กระสอบ (หนัก 20 กก.)  สินค้าขายดี

รายละเอียดผลเทสกรมวิยาศาสตร์ คลิก!!